Verzekering voor ondernemers

U heeft volop werk en beschikt over een goede gezondheid. Dan is er niks aan de hand, u kunt privé uw vaste maandlasten keurig op tijd betalen. Helaas bent u van uw gezondheid niet helemaal zeker. Van het ene op het andere moment kunt u ziek worden of een ongeval krijgen. U kunt uw eigen werk hopelijk tijdelijk, even niet verrichten. Een ramp want u heeft geen werkgever die uw loon voor 70% doorbetaald! Hoe gaat u dan uw vaste maandlasten betalen?

Veel ondernemers hebben dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo’n polis is weliswaar belangrijk maar vaak duur. Daarnaast keert de polis in de regel tot 60 of 65 jaar uit en heeft dus een beperkte uitkeringsduur. Vele ondernemers hebben vaak helemaal geen dergelijke polis gesloten of hebben allerlei beperkingen ten aanzien van de duur van de verzekering of bijvoorbeeld uitsluitingen voor bepaalde aandoeningen.

Zoals u weet is ook de WAZ, Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen, afgeschaft. Uw 1e jaars risico verzekeren middels een AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekering) polis is voor de meeste zelfstandigen onbetaalbaar geworden! Reden waarom veel zelfstandigen geen AOV polis afsluiten.

Het TAF Zelfstandigenplan is in veel gevallen een prima alternatief, dat voldoende zekerheid biedt. De uitkeringsduur is – afhankelijk van uw wensen – totdat u 65 jaar wordt of eerder. Kiest u voor de Basis uitkeringsduur, dan is de uitkering maximaal vijf jaar (dus zestig maanden) per arbeidsongeschiktheidsclaim. Is dat lang genoeg bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Ervaring en onderzoeken leren dat bijna alle zelfstandigen na een jaar toch wel weer aan de slag zijn. Ze zijn veel te gedreven en actief om thuis te zitten en gaan creatief met een eventuele beperking om, door een ander vak of werk te kiezen. Maar als u geen enkel risico wilt lopen, kunt u ook kiezen voor de Verlengde uitkeringsduur. U betaalt dan wel een hogere premie, maar de uitkeringsduur per arbeidsongeschiktheidsclaim is dan gelijk aan de gekozen looptijd met een maximum van 30 jaar.

In het succes van het TAF Zelfstandigenplan speelt zeker ook de 100% uitkering de eerste twee jaar, bij een arbeidsongeschiktheids percentage van 35% of meer, een belangrijke rol. Bij een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt u naar rato uitbetaald: bent u 50% arbeidsongeschikt, dan krijgt u ook maar 50% uitgekeerd.

Om al deze redenen is het Zelfstandigenplan van Selectief in Zorg zeer geliefd bij zelfstandigen. Een verzekering die aansluit bij de eigenschappen van zelfstandigen, een goede bescherming biedt en aanzienlijk goedkoper is dan een AOV polis. Zeg maar een prima alternatief!