Veel gestelde vragen -zelfstandigenplan

Veel gestelde vragen SIZ zelfstandigenplan

Het alternatief voor de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 

Ik heb een brief ontvangen van TAF over de en-block bepaling van Genworth Financial, wat moet ik nu doen?

U heeft het recht uw polis binnen 30 dagen te beëindigen. In samenwerking met TAF zijn wij er in geslaagd om een nieuwe verzekeringsmaatschappij (Quantum Leben AG) te vinden die bereid is om uw bestaande polis(sen) over te nemen tegen de oude premies en voorwaarden. Wij adviseren gebruik te maken van dit voorstel. Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken is het van groot belang dat u vóór 15 oktober a.s. een handtekening plaatst op beide bijgevoegde brieven en deze aan ons retourneert met bijgevoegde envelop (een postzegel plakken is niet nodig!). Wij verzorgen dan de verdere afhandeling voor u. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 071-523 48 35 of per mail (info@selectiefinzorg.nl).

Klik hier voor de TAF brief en formulieren.

Wat houdt de en-block bepaling in?
De belangrijkste wijzigingen betreffen de door de huidige verzekeringsmaatschappij (Genworth Financial) aangekondigde premiestijging van minimaal 25% en de verlenging van de eigen risicotermijn naar 90 dagen. Daarnaast zullen de nieuwe polisvoorwaarden meer uitsluitingen kennen. Genworth Financial maakt hierbij gebruik van de zogenaamde en-bloc bepaling. Deze bepaling geeft de verzekeraar het recht de voorwaarden en/of premie tussentijds te wijzigen. U heeft daarentegen het recht de polis binnen 30 dagen te beëindigen.

Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik me wil verzekeren als ik ziek word?

Ja, maar let op: we verzekeren nooit meer dan uw daadwerkelijke, aantoonbare vaste lasten zakelijk én privé samen plus € 500 voor niet aantoonbare lasten zoals boodschappen, kleding en vakantiegeld, tot een maximum van € 5000 per maand. LET OP: de verzekerde maandlasten moeten aangetoond kunnen worden.

Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?

Meer dan u denkt. Bijvoorbeeld hypotheek of huur, verzekeringen, energie, telefoon, kredieten, lease-kosten, pensioenverzekering, schoolgeld, enz.
checklist maandlastenKlik hier voor een checklist van uw maandlasten!

Ik heb een(bestaande) ziekte waardoor ik af en toe niet of slechts gedeeltelijk in staat ben te werken. Kan ik dan toch het SIZ Zelfstandigenplan afsluiten? Zonder premie opslag?

Ja, SIZ accepteert iedereen en zonder premie opslag! U hoeft zelfs géén gezondheidsverklaring in te vullen en ook géén medische keuring te ondergaan. Er geldt wel een dekkingsbeperking. Volgens de polisvoorwaarden hebt u geen recht op een uitkering bij ziekten en aandoeningen waarvoor u uw huisarts of specialist hebt geraadpleegd of waarvan u op de hoogte was of had kunnen zijn in de twaalf maanden voor de ingangsdatum van het SIZ Zelfstandigenplan. Uw bestaande ziekte valt dan ook niet onder de dekking, maar voor een nieuwe ziekte of ongeval bent u gewoon volledig verzekerd. Een uitzondering hierop is kanker, daarvoor geldt een inloop termijn van zestig maanden in plaats van de genoemde twaalf maanden.

Wanneer heb ik recht op een uitkering als ik ziek word of een ongeluk krijg waardoor ik niet kan werken?

Dat ligt aan de wachttijd die u heeft gekozen: óf na 30 dagen óf na 365 dagen.

Als ik door mijn ziekte deels niet kan werken, krijg ik toch 100% uitgekeerd? Dat doet toch geen enkele verzekering?

Nee, maar SIZ wel!! U krijgt de eerste twee jaar altijd 100% uitgekeerd (van alle polissen), ook al kunt u bij ziekte nog steeds een deel werken. Daarna kijken we naar passende arbeid. Bent u volgens de keuring niet meer in staat om uw eigen werkzaamheden of passende werkzaamheden te verrichten, dan blijft u gewoon recht houden op 100% uitkering. Ook al gaat u geheel of gedeeltelijk aan de slag voor niet-passende werkzaamheden!

Als ik langdurig ziek ben, krijg ik dan ook echt uitgekeerd totdat ik weer genezen ben?

Dat ligt aan de door u gekozen uitkeringsduur. Kiest u voor het SIZ Zelfstandigenplan met de basis uitkeringsduur, dan krijgt u maximaal zestig maanden (vijf jaar) uitgekeerd. Per ziekte geval! Kiest u voor een verlengde uitkeringsduur van de verzekering, dan zijn de premies hoger, maar krijgt u net zolang uitgekeerd tot u beter bent of tot u 65 jaar bent geworden, mits u de verzekering niet opzegt of de premie niet betaalt.

Als ik door ziekte mijn eigen werk niet meer kan verrichten, maar eventueel wel iets anders kan gaan doen, stopt de uitkering dan?

Dit is afhankelijk van hoe lang u al ziek bent. De eerste twee jaar van uw ziekte kijken we alleen naar uw huidige beroep en hebt u recht op een volledige uitkering zolang u door uw ziekte niet in staat bent uw huidige werk te verrichten. Kunt u ander ( full- of parttime ) werk doen of verricht u andere ( aangepaste ) werkzaamheden, dan heeft dat geen invloed op uw uitkering. Na twee jaar ziekte gaan we kijken of u in staat bent om passend werk te verrichten. Wanneer u niet in staat bent om passende werkzaamheden te verrichten, dan loopt de uitkering gewoon door voor de volle 100%!
Blijkt na twee jaar dat u wel in staat bent passende werkzaamheden te verrichten, maar niet volledig, dan behoudt u ook recht op een uitkering. Tenminste als u heeft gekozen voor extra zekerheid waarvoor u ook meer premie betaalt. Ligt dit afkeuringspercentage hoger dan 35% dan loopt de uitkering naar rato van uw afkeuringspercentage gewoon door. Dus alleen wanneer u na twee jaar in staat bent om voor meer dan 65% passende werkzaamheden te verrichten vervalt het recht op uitkering.

Ik heb al jaren last van mijn rug. Als ik nu het SIZ Zelfstandigenplan afsluit, krijg ik dan ook een uitkering als ik opnieuw niet kan werken door mijn rug?

Als u in het jaar vóór de ingangsdatum van de verzekering een huisarts of specialist raadpleegde voor een aandoening of ziekte, dan hebt u voor deze aandoening of ziekte geen recht op een uitkering. Uiteraard bent u wel voor nieuwe aandoeningen of ziekte volledig verzekerd.

Als ik zo vaak ziek ben geweest dat ik al € 750.000 van SIZ heb gekregen, stopt dan de uitkering?

Ja, ongeacht de uitkeringsduur keert SIZ voor alle uitkeringen samen nooit meer uit dan € 750.000.

Een voorbeeld:Verzekerde heeft de leeftijd van 40 jaar als hij de verzekering wenst af te sluiten. Als hij door ziekte of ongeval langdurig arbeidsongeschikt wordt bestaat de kans dat de verzekeraar 25 jaar (bij verlengde uitkeringsduur tot 65e jaar) moet uitbetalen. Totaal moeten er 25 maal 12 maanden, een totaal van 300 uitkeringen worden gedaan. Bij een maximale uitkering van € 750.000,- wordt dit bereikt bij een maandbedrag van € 2500,-. Onze adviseurs zullen altijd rekening houden met deze berekening.

Hoe zit het met het bruto-netto verhaal?

Op het aanvraagformulier kunt u aankruisen of u de premie voor de belasting wil aftrekken, of niet. Deze verzekering wordt door de belasting gezien als een schade verzekering en niet als een inkomensverzekering.
Daardoor is men niet verplicht een eventuele uitkering op te geven als inkomsten.
Daardoor kunnen we hier ook zeggen dat als u de premie netto betaalt, u ook een netto uitkering zal ontvangen.

Wat is nu het grootste verschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van beroep en inkomen. Ook zit er geen beperking op het uit te keren totale bedrag. Dit zijn de grootste verschillen die ook direct het premie verschil duidelijk maken.

Kan ik de verzekering makkelijk opzeggen en/of aanpassen?

De verzekering is per 5 jaar opzegbaar en als er zaken veranderen in uw maandlasten, is het ook verstandig het verzekerde bedrag aan te passen naar uw huidige situatie, zowel omhoog als omlaag.
Men kan zich namelijk niet over verzekeren want de maatschappij behoudt zich het recht voor uw maandlasten te controleren als u een claim indient.

Ik ben parttime ondernemer, kan ik mij dan ook verzekeren?

Ja, mits u gemiddeld 16 uur per week zelfstandig ondernemer bent.