Home

Selectief in Zorg is een landelijk werkende assurantietussenpersoon, gespecialiseerd in zorg-, verzuim- en inkomensverzekeringen.

Wij bieden ondernemers oplossingen met als doel het ziekteverzuim bij de onderneming omlaag te krijgen en vervolgens laag te houden. Dit doen wij door samen met de ondernemer te kijken welke risico’s hij loopt en hoe die kunnen worden beperkt of zelfs kunnen worden afgedekt. Ook de risico’s van het personeel worden daarbij niet vergeten. Hierbij moet u denken aan verzekeringen voor de veranderingen in wetgevingen zoals de nieuwe zorgverzekeringswet en de WIA. Dit kan vanzelfsprekend individueel worden geregeld, maar ook collectief voor het gehele bedrijf.

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) kunnen ook uitstekend bij ons terecht. Hen bieden wij onder andere produkten voor het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dat doen wij zowel door middel van traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als door een alternatieve verzekering die in combinatie met andere producten een zelfde dekking kan geven, maar wellicht goedkoper is.

Neem nu contact met ons.


Kortlopende Reisverzekering